JURIDISCHE STATUS EN PRIVACYBELEID

Gelieve deze voorwaarden en wettelijke verklaringen zorgvuldig door te lezen voordat u deze site raadpleegt.

De materialen op deze website (hierna de ‘Site’ vernoemd) worden aangeboden door GLOBAL NET (GLORIEUX N.V.) als dienst aan haar klanten en mogen alleen voor informatiedoeleinden worden gebruikt.

U mag één kopie downloaden, ten voorwaarde dat u aan onderstaande bepalingen voldoet.

Door materialen van deze site te downloaden gaat u akkoord met deze voorwaarden. Wanneer u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u deze site niet gebruiken en er ook geen materialen van downloaden.

Informatie over handelsmerken

Alle namen, logo’s en handelsmerken zijn het eigendom van GLOBAL NET (GLORIEUX N.V.), haar dochterondernemingen, gelieerde bedrijven of haar licentiehouders of joint ventures.

De handelsmerken van GLOBAL NET (GLORIEUX N.V.) mogen alleen worden gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van deze wettelijke verklaring of na het verkrijgen van toestemming van GLOBAL NET (GLORIEUX N.V.)

Elk gebruik van GLOBAL NET (GLORIEUX N.V.) handelsmerken voor reclame en promotie van GLOBAL NET producten (GLORIEUX N.V.) vereist een overeenkomstige toestemming.

Beperkt gebruik/enkele kopie licentie

Alle materialen die op deze site worden aangeboden, namelijk tekst, afbeeldingen, logo’s, pictogrammen, afbeeldingen, audioclips en software zijn eigendom van GLOBAL NET (GLORIEUX N.V.) of zijn informatieleveranciers en zijn beschermd door Belgische of internationale auteursrechten. Elk ongeautoriseerd gebruik of verspreiding van de op de site aangeboden materialen wordt beschouwd als een overtreding van de wetgeving en is onderworpen aan strafrechtelijke sancties.

Deze site of een deel van deze site mag op geen enkele manier worden gereproduceerd, gedupliceerd, gewijzigd, verkocht, gedistribueerd of geëxploiteerd voor commerciële doeleinden, zonder speciale schriftelijke toestemming. U kunt een kopie van de informatie die wordt aangeboden op de GLOBAL NET-sites (GLORIEUX N.V.) op één enkele computer downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel en intern gebruik, tenzij speciale schriftelijke toestemming van GLOBAL NET (GLORIEUX N.V.).

U mag de informatie niet voor commerciële doeleinden wijzigen, gebruiken of overdragen. Bovendien mag u geen copyright- of patentkennisgevingen van deze informatie verwijderen. U stemt ermee in om ongeoorloofd kopiëren van de materialen te verbieden en ervoor te zorgen dat, indien van toepassing, alle werknemers van uw bedrijf deze beperkingen accepteren.

GLOBAL NET (GLORIEUX N.V.) verleent u geen expliciet of impliciet recht op het gebied van octrooien, auteursrechten, handelsmerken of informatie over handelsgeheimen.

Uitsluiting van garanties

De informatie in dit document wordt verstrekt ‘zoals het is’, zonder enige andere uitdrukkelijke of impliciete garantie, met name met betrekking tot garanties met specifieke betrekking tot hun verzakelijking, respect voor intellectueel eigendom of geschiktheid voor een bepaald doel. GLOBAL NET (GLORIEUX N.V.) biedt alleen links naar websites van derden ter gemak voor haar gebruikers; GLOBAL NET (GLORIEUX N.V.) kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud of de juistheid van de informatie op deze sites.

GLOBAL NET (GLORIEUX N.V.) kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van winstderving, onderbreking van activiteiten of verlies van informatie, toe te schrijven aan de gebruik of onvermogen om de informatie te gebruiken, en zelfs als GLOBAL NET (GLORIEUX N.V.) is gewaarschuwd voor de mogelijkheid van dergelijke schade.

Bovendien garandeert GLOBAL NET (GLORIEUX N.V.) niet de juistheid of de volledigheid van de informatie, teksten, afbeeldingen, links of andere objecten die deze informatie bevat. GLOBAL NET (GLORIEUX N.V.) behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze site of de daarin beschreven producten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. GLOBAL NET (GLORIEUX N.V.) wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot het bijwerken van informatie of andere materialen die op deze site verschijnen.

Andere

GLOBAL NET (GLORIEUX N.V.) kan deze voorwaarden op elk moment herzien door deze registratie bij te werken.

GLOBAL NET (GLORIEUX N.V.) behoudt zich het recht voor om (1) deze wettelijke verklaring eenzijdig te wijzigen; (2) om records te beheren en te verwijderen; en/of (3) de beschikbaarheid van deze site op elk moment op te schorten zonder voorafgaande kennisgeving.

Als een van deze voorwaarden of bepalingen van deze juridische verklaring om welke reden dan ook illegaal, ongeldig, nietig of niet van toepassing zou blijken te zijn, kan de geldigheid en toepassing van de andere voorwaarden en bepalingen in geen geval hierdoor worden beïnvloed of verminderd.

Beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens

Het doel van GLOBAL NET (GLORIEUX N.V.) is dat elke persoon wiens persoonlijke gegevens worden verwerkt door GLOBAL NET (GLORIEUX N.V.) te allen tijde verzekerd is van het respect voor zijn privéleven en dat zijn persoonlijke gegevens worden behandeld met de nodige zorg.

GLOBAL NET (GLORIEUX N.V.) verbindt zich ertoe alle nationale gegevensbeschermingswetten na te leven die gelden voor het verzamelen en gebruiken van gegevens met betrekking tot personen (persoonlijke gegevens), zoals de Belgische wetgeving inzake de gegevensbescherming. De gegevensbeschermingswetgeving regelt de verwerking van persoonlijke gegevens en is van toepassing op de meeste activiteiten van GLOBAL NET (GLORIEUX N.V.).

Informatie

Persoonlijke gegevens, inclusief gegevens zoals namen en adressen die u aan GLOBAL NET (GLORIEUX N.V.) verstrekt, worden handmatig en elektronisch verwerkt.

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden verwerkt voor het verstrekken van de informatie en diensten die u aanvraagt, evenals voor de marketing en monitoring van verkoop / productontwikkeling.

GLOBAL NET (GLORIEUX N.V.) kan uw naam, e-mailadres en / of postadres doorgeven aan derden zoals een servicebedrijf of een distributeur van onze producten om aan uw verzoek te voldoen. Zij zijn verantwoordelijk, in onze naam, voor het verstrekken van de informatie of producten die u interesseren.

De verstrekte gegevens kunnen zowel binnen als buiten de Europese Unie aan zakelijke partners worden doorgegeven.

In overeenstemming met de Belgische wet op persoonlijke gegevens, hebt u het recht op toegang tot en rectificatie van uw persoonlijke gegevens. Deze rechten worden zoveel mogelijk gerespecteerd door GLOBAL NET (GLORIEUX N.V.) om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Deze site biedt links naar andere sites. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het privacybeleid of de inhoud van deze sites.

Deze site bevat cookies. De cookies die op deze site worden gebruikt, zijn bedoeld om de gebruiker toegang te geven tot functies zoals informatie met betrekking tot het bestelproces en de taalkeuze.

Als u geen cookies wilt accepteren, moet u deze site verlaten.

Als u vragen heeft over ons beleid voor de verwerking van persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.