Duurzame ontwikkeling

Global Net, een bedrijf die met zijn tijd meegaat en die zijn engagement voor het milieu en duurzaamheid bevestigd.

Ons bedrijf streeft naar een verantwoorde groei en spant zich in voor een duurzaam ontwikkelingsbeleid.

Onze lidmaatschap bij de groep Bunzl betekent dat we aan de hoogste normen moeten voldoen, elk jaar een verbeteringsplan moeten implementeren en de vooruitgang op het gebied van milieu en duurzaamheid van onze activiteiten moeten volgen.

Geleidelijk aan leek de sociale en ecologische impact van onze activiteiten een rode draad te zijn in onze beslissingen. Daarom zorgen we er elk jaar opnieuw voor dat onze ecologische doelstellingen naar boven worden bijgesteld. Deze herbeoordeling weerspiegelt de voortdurende inspanningen van ons bedrijf om het milieuprofiel van zowel de producten die we distribueren, als van onze activiteiten te verbeteren.

Duurzame ontwikkeling
Duurzame ontwikkeling en recycling

« We Care for… »

Zoals onze slogan suggereert, willen we bij Global Net zorg dragen voor onze medewerkers en gebruikers van de producten die we op de markt brengen, terwijl we vrijwillig de impact van onze activiteiten op het milieu modereren.

Papierloos

Om de impact van ontbossing te beperken en het gebruik van papier te minimaliseren, moedigen we onze klanten ook aan om de manier waarop ze hun bestellingen plaatsen te verbeteren door hen de optie te bieden om deze via een van onze digitale oplossingen te plaatsen. Tegelijkertijd nodigen we hen uit om geen papieren facturen meer te vragen en elektronische facturen te accepteren.

We hebben ook een vrijwillig beleid met onze leveranciers geïntroduceerd, waarbij we alleen papierloos bestellen via EDI of een speciaal portaal.

Groeperen van bestellingen

We hebben een minimumorderbeleid geïmplementeerd dat onze klanten zoveel mogelijk aanmoedigt om te voorkomen dat te kleine bestellingen worden vermenigvuldigd om zo het aantal leveringen te verminderen.
Bovendien blijven we alert op het groeperen van kleine bestellingen en implementeren we een reeks maatregelen om het transport tussen ons magazijn en onze klanten te beperken.

Recycling

We gebruiken uitsluitend gerecycleerd karton als verpakking voor het transport van onze goederen naar onze klanten. Binnen onze kantoren en magazijnen hebben we een actief selectief sorteerbeleid geïmplementeerd voor al ons afval

Voertuigen

De aankoop van onze bedrijfsvoertuigen gebeurt op een ecologisch verantwoorde manier, en houdt ook rekening met de TCO (Total Cost of Ownership). We laten een fiets ter beschikking van onze medewerkers om de reis te maken tussen ons kantoor en ons magazijn die 2 kilometer uit elkaar liggen. Waar mogelijk geven we de voorkeur aan telewerken om de impact op het milieu van de reizen van onze medewerkers verder te verminderen.

Biodiversiteit

Om de biodiversiteit in onze omgeving te versterken, hebben we een samenwerking opgezet met BeeOdiversity die 4 bijenkorven op onze site geïnstalleerd heeft, die eerlijk op onze sites verdeeld zijn. Bovendien stelt de aanwezigheid van deze bijenkorven ons ook in staat om ons personeel te informeren over biodiversiteit en onze eigen honing te produceren die we vervolgens uitdelen aan onze medewerkers en onze klanten.

Onze partners

We kiezen resoluut voor een ecologisch verantwoord inkoopbeleid. Dit resulteert in de oprichting van preferentiële partnerschappen met de grootste producenten ter wereld die voldoen aan de strengste milieunormen.

Deze partners hebben al sinds jaren programma’s geïmplementeerd om de milieu-impact van chemie of papierproductie te verminderen.

Met behulp van de gebruikers organiseren we de terugkeer van lege verpakkingen van onze klanten. Anderen, nog geavanceerder, hebben “cradle to cradle” -programma’s ontwikkeld: eindeloos maken en recyclen. Daarom moet elke nieuwe leverancier die met Global Net wil samenwerken ook aan de strengste milieunormen voldoen.

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de evolutie van de verkoopvolumes van papier de voorkeur geeft aan leveranciers die zich ertoe hebben verbonden het FSC-label na te leven.

Duurzame energie

Sinds meerdere jaren kiezen we voor de installatie van LED-verlichting in onze magazijnen om het energieverbruik te beperken maar ook om een beter werkcomfort voor onze werknemers te garanderen.

Op kantoor

In 2019 hebben we besloten om waterfonteinen in onze kantoren en magazijn te installeren om het gebruik van plastic flessen te verminderen. In een jaar tijd werden bijna 14.000 plastic flessen gespaard.
Om bij te dragen aan het milieu, informeren we onze werknemers over het gebruik van alternatieve internetzoekmachines zoals Ecosia.
Ecosia is een « ecologisch verantwoord » alternatief voor Google die, in plaats van alleen zijn aandeelhouders en adverteerders te financieren, een deel van zijn winst herverdeelt om bomen te planten.