En tant qu’acteur dans la distribution de solutions d’hygiène, de sécurité et de nettoyage en Wallonie, à Bruxelles et au Luxembourg, Global Net considère la durabilité comme un sujet incontournable. C’est pourquoi nous avons entamé depuis 2023 une démarche de certification UNITAR, une initiative qui repose sur les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) établis par l’ONU.

La Certification Durabilité UNITAR : 

Le programme de certification durabilité UNITAR s’étend sur trois années et repose sur un ensemble de critères stricts, nécessitant la réalisation de minimum 10 actions concrètes chaque année, intégrant les 17 ODD dans notre stratégie d’entreprise. Au delà de cette certification, notre objectif est de faire de la durabilité une partie intrinsèque de notre culture d’entreprise.

Quelles actions avons-nous déjà pu entreprendre ?

Passé, Présent, et Futur : Notre Engagement en Action :

  • 2017 : Accueil de 4 ruches sur nos sites pour préserver la biodiversité. Cela a conduit à la présence de près de 300 000 abeilles, produisant entre 30 et 50 kg de miel chaque année, partagé avec notre personnel et nos clients. Cette initiative s’aligne avec les ODD 15 (vie terrestre) et 14 (vie aquatique).
  • 2019 : Réduction significative de l’utilisation de bouteilles en plastique grâce à l’installation de fontaines à eau. Cette action a permis de réduire notre consommation de plastique, d’environ 14 000 bouteilles en moins chaque année. C’est une contribution aux ODD 12 (consommation et production responsables) et 6 (eau propre et assainissement).
  • 2022 : Partenariat avec HospiGreen pour la production d’énergie verte en Wallonie Picarde (WaPi). Cette initiative de partage d’éolienne en WaPi nous a permi d’être partiellement auto-suffisant en énergie en soutenant ainsi les ODD 7 (énergie propre et abordable) et 11 (villes et communautés durables).

Prochains Objectifs pour 2023 à 2025

Notre feuille de route pour les années 2023 à 2025 comprend une série d’initiatives qui renforcent notre engagement envers les ODD :

MDG's 11 en 16
ODD 11, 16
Doel De voorkeur geven aan ‘ecologisch verantwoorde’ locaties voor onze evenementen
Acties Een charter opstellen dat gevolgd moet worden bij het kiezen van leveranciers en locaties voor onze evenementen
MDG's 12 en 16
ODD 12, 16
Doel Onze klanten bewuster maken van de noodzaak om milieuvriendelijkere producten en systemen te gebruiken
Acties Symbolen op onze website gebruiken om milieuvriendelijke producten en vooral duurzame alternatieven te promoten
MDG 12
ODD 12
Doel Ons personeel bewust maken van de ecologische aspecten van het gebruik van papier/printers en onze impact op het milieu verminderen door minder te printen en verbruiksgoederen te gebruiken.
Acties Zoveel mogelijk printers verwijderen en onze communicatie zoveel mogelijk digitaliseren
ODD 2
ODD 2
Doel Beter voedsel bereiken en lokale/duurzame landbouw bevorderen
Acties Vervang de fruitmanden die al beschikbaar zijn door lokaal geteeld of biologisch fruit
MDG 3
ODD 3
Doel Gezondheid op de werkplek bevorderen
Acties Organisatie van “sportevenementen” om de gezondheid en het welzijn op peil te houden en teamgeest op te bouwen
MDG 7 11
ODD 7, 11
Doel Onze energie-efficiëntie verhogen
Acties Fotovoltaïsche panelen installeren op de daken van onze gebouwen om zelfvoorzienend te worden op energiegebied

 

MDG 3 17
ODD 3,17
Doel Bewustmaking van het belang van bloed geven
Acties Een bloedinzameling organiseren in samenwerking met verschillende lokale bedrijven
ODD 12 14
ODD 12, 14
Doel Onze ecologische impact verminderen door ons dagelijks afval te verminderen
Acties Alle verbruiksartikelen voor eenmalig gebruik in onze kantoren en magazijnen vervangen door duurzame verbruiksartikelen

 

MDG 15
ODD 15
Doel Een rol spelen in het behoud van onze planeet
Acties In 2023 werd een partnerschap ondertekend met de Koninklijke Boswachterij van België om deel te nemen aan het Trees for Future project en 500 bomen te planten op een stuk grond in Ghlin.
MDG 14
ODD 14
Doel Onze impact op het gebruik van plastic in het magazijn verminderen
Acties De verschillende verbruiksartikelen die in ons magazijn worden gebruikt, vervangen door duurzame alternatieven (papieren scotch tape, milieuvriendelijke stretchfolie, papieren karton en kussensystemen, enz.)
MDG 15
ODD 15
Doel Onze ecologische impact verminderen door ons dagelijks afval te sorteren in het logistieke gebouw
Acties Posters ophangen en zorgen voor nog betere bakken voor selectief sorteren

 

ODD 1
ODD 1
Doel Solidariteit tonen
Acties Regelmatige donatie van onverkochte goederen aan verschillende non-profitorganisaties in de WaPi-regio

 

Deze doelstellingen vormen een integraal onderdeel van onze missie om duurzaamheid tot standaardpraktijk in ons bedrijf te maken.

Voor een groenere toekomst met Global Net!

Het uiteindelijke doel van de UNITAR-certificering voor Global Net gaat verder dan eenvoudige erkenning. Onze echte ambitie is om al onze medewerkers bij deze aanpak te betrekken en hen er meer bewust van te maken, terwijl we tegelijkertijd belangrijke stappen zetten in de richting van duurzaamheid. We zijn ervan overtuigd dat duurzaamheid in de eerste plaats een menselijke kwestie en een kwestie van samenwerking is.

Sluit je aan bij onze zoektocht naar een groenere toekomst en samen kunnen we bouwen aan een duurzame wereld die de planeet en haar bewoners respecteert, één bedrijf per keer.

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze inzet voor duurzaamheid en onze UNITAR-certificering.